Wspieramy młodych sportowców

Wspieramy młodych sportowców, z niezamożnych rodzin, poprzez fundowanie im zajęć sportowych, dofinansowanie obozów, pomagamy również małym klubom sportowym