INSTYTUT DZIEŁ UTRACONYCH

Instytut Dzieł Utraconych, ma na celu szeroko pojęte rozpowszechnianie  wiedzy na temat dzieł sztuki zaginionych podczas zawieruchy wojennej, ich poszukiwanie oraz badanie okoliczności utraty.   W salach pałacu powstaną  ekspozycje reprodukcji  dzieł utraconych podczas II Wojny Światowej. Będą one  również  prezentowane w formie  wystawy multimedialnej.